Aktiviteter vår

Åpent hus / hobbykvelder VÅREN 2018

Tirsdag 23. januar

Tirsdag 6. februar

Tirsdag 20. februar

Tirsdag 6. mars

Tirsdag 20. mars

Tirsdag 17. april

Håndarbeidskafé:

Onsdag 21. februar

Onsdag 21. mars

Onsdag 25. april

Onsdag 23. mai

 

Alle dagene kl. 18.00-21.00 i lagets lokaler.

 

Kr. 25,- per gang

 

 

 

 

Alle dagene kl. 11.00-14.00 i lagets lokaler.

 

Holmestrand Husflidslag 1979