Kurs vår

Kurs vår 2018

Nr.

Kurs

Lærer

Varighet

Kursavgift

Start

Kurssted

1

Vevkurs

Eva Lie

48 timer

3000,-

16.01.

Tirsdager 17.30 hver uke

Langgt.18

2

Bunad -56

Torill Bakke

64 timer

Fortsetter fra høsten

Torsdager 17.00-21.00

Annenhver uke

Langgt.18

3

Bunad 56/32

Torill Bakke

64 timer

Fortsetter fra høsten

Torsdager kl. 10.00-14.00 Annenhver uke

Langgt.18

4

Bunad herre

Karin Lønn

80 timer

Fortsetter fra høsten

Onsdager kl. 14.00-18.00

Langgt.18

5

Macrame

Edel Hiim

8 timer

Kr. 1050,-

12.03.18 kl.17.00 og 03.03.18 kl. 10.00

Langgt. 18

Påmelding i Husfliden i Holmestrand eller pr. tlf: 33051589.

Påmelding senest 14 dager før kursstart. Påmeldingen er bindende og kurset må være betalt senest en uke før start. De som ikke møter må betale kursavgiften. Kurs avlyses ved få deltakere.

Vi ønsker alle, både medlemmer og ikke-medlemmer velkommen!

 

Lagets kontonr: 2520.30.68916.

 

Medlemmer av husflidslag får 10% rabatt på kursavgiften.

Personer med behov for assistanse kan ha med ledsager på våre kurs.

Verktøy, materialer og eventuelle forberedelser av disse kommer i tillegg til kursavgiften.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Husk at laget er registrert for grasrotandel.

Holmestrand Husflidslag 1979