Møteplan høst

Møteplan høst 2017

Tid

Tema

Sted

Onsdag 13.09.

Rye og Floss v/ Tove Forså og Ingjerd Knoph Andreassen

Lagets lokaler

Onsdag 11.10.

Motevisning sammen med Husfliden.

Holmestrand hotell

Onsdag 08.11.

Hodeplagg v/ Lise Tallerås

Lagets lokaler

Onsdag 06.12.

Julemøte, vi forteller om juletradisjoner.

Lagets lokaler

Onsdag 14.02.2017

Årsmøte (2018)

Lagets lokaler

Møtene starter kl. 19.00. Det serveres kaffe og kaker. Utlodning.

 

Holmestrand Husflidslag 1979