Styret

Styret 2018

Verv

Navn

Telefon

E-post

Kasserer

Wenche Thode

93290020

wenche.thode@sf-nett.no

Sekretær

Palle Jacobsen

45476485

veraogpalle@hotmail.com

Studieleder

Bente Feidje

95292497

bente.feidje@hotmail.no

Styremedlem

Liv Inger Lied Stenhaug

Lise Nerdrum

97679328

95477920

lied.Stenhaug@gmail.com

lise@Nerdrum.net

Varamedlem

Helgunn Bruaset Brath

91526515

Hebbr@online.no

 

 

 

 

Holmestrand Husflidslag 1979