Aktiviteter vår 2023

Studieringer VÅREN 2023

Vevring:

oppstart mandag 9. januar 2023

Annet:

Håndarbeidskafe på Lille Holmestrand - Langgaten 20, Holmestrand

Onsdag 15. februar kl. 18.00 - 21.00

Onsdag 22. mars kl. 18.00 - 21.00

Onsdag 24. mars kl. 18.00 - 21.00


Håndarbeidskafeene vil bli arrangert i samarbeid med husflidsbutikken i Holmestrand og kafeen Lille Holmestrand. Enkel servering - Muligheter for forhåndspåmelding vil bli bekjentgjort på Facebook og i lokal presse.