Møteplan vår

Møteplan vår 2020

Tid

Tema

Sted

Onsdag 12. februar

Årsmøte.

Lagets lokaler.

Onsdag 11. mars

Nålbinding ved Andrea Tebbenhoff

Lagets lokaler.

Onsdag 15. april

Holdbart Annie Eknes

Lagets lokaler.

Onsdag 13. mai  kl. 18.00

Holmestrand museum

Merk tiden!

Juni

TUR


Møtene starter kl. 19.00. Det serveres kaffe og kaker. Loddsalg.


Holmestrand Husflidslag  1979