Møteplan vår 2021

Møteplan vår 2021

Tid

Tema

Sted

Onsdag 10. februar

Årsmøte.

Lagets lokaler.

Onsdag 10. mars

Holdbart med Annie Eikenes

Lagets lokaler.

Onsdag 14. april

Lett plantefarging med Marianne Smith

Lagets lokaler.

Onsdag 5. mai

Vi besøker Holmestrand museum


Lørdag 12. juni

Tur med laget til Fossesholm hovedgård, Vestfossen. Kjører egne biler.


Møtene starter kl. 19.00. Det serveres kaffe og kaker på møtene. Loddsalg.


På grunn av Covid-19 må vi ta forbehold om vi kan gjennomføre møteplan/åpent møte. Informasjon vil komme på Facebook og e-post.


Holmestrand Husflidslag  1979