Styret

Styret 2022

Verv

Navn

Telefon

E-post

Leder

Ingen,

Wenche Thode fungerer som lagets postkasse


Kasserer

Wenche Thode

93290020

wenche.thode@sf-nett.no

Sekretær

Inger Christensen

90772245

post@kreativmor.no

Studieleder

Bente Feidje

95292497

bente.feidje@hotmail.no

Styremedlem

Liv Inger Lied Stenhaug

97679328

lied.Stenhaug@gmail.com

Styremedlem

Sonja L. Kristensen

93293173

sonja.l.kristensen@gmail.com

Styremedlem

Anita Torgersen

94489560

anita@bassistenten.no

Nettansvarlig

Grete Kolbjørnsen

48045169

gretenator@gmail.com