Styret

Verv

Navn

Telefon

E-post

Kasserer

Wenche Thode

93290020

wenche.thode@sf-nett.no

Sekretær

Palle L. Jacobsen

45476485

veraogpalle@hotmail.com

Studieleder

Bente Feidje

95292497

bente.feidje@hotmail.no

Styremedlem

Liv Inger Lied Stenhaug

97679328

lied.Stenhaug@gmail.com

Styremedlem

Helgunn Bruaset Brath

91526515

Hebbr@online.no

Styremedlem

Sigrid Holter

92849357

sigridholter@hotmail.com

Varamedlem

Ågot Li

97748353

aago-t@online.no

Varamedlem

Mimmi Vooren

45664931

mvooren@online.no

Styret 2019

Holmestrand Husflidslag  1979